SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

 28.02.2019

Obec Súdovce

v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára

príslušného kalendárneho roka informáciu

o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

za kalenárny rok 2018

je 13,47 %


Zoznam aktualít: