SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Faktúry - Archív

Aktivačná činnosť § 52A
AC 06/2016
CBS spol. s.r.o.
Predfaktúra č.16/0564
Olej Hont,s.r.o.
Faktúra č.20160229
SLOVGRAM
Faktúra č. 1606172
Weby Group, s.r.o. Zvolen
Faktúra č. 201600182
SSE - Stredoslovenská energetika,a.s.
Faktúra SSE
ORANGE Slovensko, a.s.
Orange faktúra - 16.01.2016
Orange faktúra - 16.02.2016
Orange faktúra - 16.03.2016
Orange faktúra - 16.04.2016
Orange faktúra - 16.05.2016
Orange faktúra - 16.06.2016
Orange faktúra - 16.07.2016
Orange faktúra - 16.08.2016
Orange faktúra - 16.09.2016
M-TEC PLUS s.r.o. Šahy
Faktúra M-TEC PLUS 2016/01
Faktúra M-TEC PLUS 2016/02
Faktúra M-TEC PLUS 2016/03
Faktúra M-TEC PLUS 2016/04
Faktúra M-TEC PLUS 2016/05
Faktúra M-TEC PLUS 2016/06
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra č. 2161016158
Slovak telekom, a.s.
Faktúra za služby pevnej siete 01.01. 2016 - 31.01.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.02. 2016 - 29.02.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.03. 2016 - 31.03.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.04. 2016 - 30.04.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.05. 2016 - 31.05.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.06. 2016 - 30.06.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.07. 2016 - 31.07.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.08. 2016 - 31.08.2016
Faktúra za služby pevnej siete 01.09. 2016 - 30.09.2016
Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva č. 6813034483
Poistná zmluva č. 6815109178
Poistná zmluva č. 6808108644
MADE spol. s.r.o.
Faktúra 20160485
Faktúra 20161465
Faktúra 20162757
Faktúra 20163664
FAKTÚRY ZA ROK 2016
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Faktúra č. 2015277
Faktúra č. 2016012
Faktúra č. 2016033
Faktúra č. 2016053
Faktúra č.2016080
Faktúra č.2016106
Faktúra č.2016135
Faktúra č.2016163
Faktúra č.2016193
Faktúra č. 2016225
DHZ Súdovce
Preddavková faktúra č. 20150015
Preddavková faktúra
Faktúra FIRE system 1502448
FLORIAN, s.r.o Martin
Príprava členov DHZ - faktúra 75/2015
Faktúra č. 20160859
Poistné
Komunálna poisťovňa, a.s.
Komunálna poisťovňa,a.s.
Komunálna poisťovňa,a.s.
FAKTÚRY ZA ROK 2015
 
ZMOS
Mestský podnik Dudince
Stredoslovenská elektráreň - rekapitulácia elektriny
Mestský podnik Dudince
PD Hont. Moravce
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - faktúra za vodné a stočné
Faktúra M-TEC PLUS,s.r.o. Šahy
Slovak Telekom - faktúra za služby pevnej siete, 11.02.2015
Faktúra Združenie HONT 2015012
Orange faktúra - 16.02.2015
Gombalová - účtovanie
Faktúra M-TEC PLUS 03/2015
Slovak Telekom - faktúra za služby pevnej siete
Faktúra Združenie HONT 2015033
Orange faktúra - 16.03.2015
Zálohová faktúra 51500667
Faktúra M-TEC PLUS 04/2015
Faktúra Združenie HONT 2015054
Faktúra MADE spol.s.r.o.
Faktúra SLOVGRAM 1505813
BSV real s.r.o.
BSV real s.r.o.
BSV real s.r.o.
Faktúra M-TEC PLUS 05/2015
Orange faktúra - 16.04.2015
Gombalová - účtovanie
Slovak Telekom - faktúra za služby pevnej siete
Faktúra Združenie HONT 2015076
Faktúra M-TEC PLUS 06/2015
Orange faktúra - 16.05.2015
Faktúra Združenie HONT 2015099
Faktúra za služby pevnej siete 01.06 2015-30.06.2015
WEBY GROUP,s.r.o.
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA - faktúra
Orange faktúra - 16.06.2015
Faktúra Združenie HONT 2015123
CBS spol. s.r.o.
Faktúra MADE spol.s.r.o.
Marián Chovan EDEN
Gombalová - účtovanie
Faktúra za vodné a stočné
Faktúra Združenie HONT 2015148
Faktúra 15031
WEBY GROUP,s.r.o.
WEBY GROUP,s.r.o.
Faktúra M-TEC PLUS 07/2015
Faktúra M-TEC PLUS 08/2015
Faktúra M-TEC PLUS 09/2015
Faktúra Ing. SUPUKA 15-09
Faktúra za služby pevnej siete 01.08 2015-31.08.2015
Faktúra Združenie HONT 2015170
Faktúra 15032
Faktúra Ing. SUPUKA 15-10
Olej HONT, s.r.o.
Orange faktúra - 16.07.2015
Orange faktúra - 16.08.2015
Orange faktúra - 16.09.2015
Faktúra M-TEC PLUS 10/2015
Faktúra Združenie HONT 2015195
Gombalová - účtovanie
Faktúra za služby pevnej siete 01.09 2015-30.09.2015
SLOVANET,a.s.
Faktúra 150002
CBS spol. s.r.o.
Faktúra č. 2015225
Faktúra M-TEC PLUS 11/2015
Faktúra za služby pevnej siete 01.10 2015-31.10.2015
Faktúra Združenie HONT 2015253
Faktúra za služby pevnej siete 01.11 2015-30.11.2015
WEBY GROUP,s.r.o.
Faktúra M-TEC PLUS 12/2015
Orange faktúra - 16.12.2015
Faktúra MADE spol.s.r.o.
Faktúra za služby pevnej siete 01.12 2015 - 31.12.2015
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 11.12.2014
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 11/2014
Faktúra Združenie HONT 2014279
CBS Mapy, s.r.o.
Fotografovanie obce jeseň 2014
Olej Hont, s.r.o.
Olej Hont, s.r.o.
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 10/2014
Mariana Gombalová
Spracovanie účtovných dokladov
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.11.2014
CBS Mapy, s.r.o.
Fotografovanie obce jeseň 2014
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.10. 2014
Slovak Telekom,a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 09.10.2014
Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Obec Súdovce - inzercia
MADE spol. s.r.o.
Systémová podpora URBIS
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 09/2014
Mariana Gombalová
Spracovanie účtovných dokladov
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.09. 2014
BSV real s.r.o. , Krupina
Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.09.2014
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.08. 2014
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 07/2014
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 11.08.2014
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra za vodné a stočné za I. polrok 2014
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.07. 2014
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.07.2014
VIVIO - Mária Mozolová
MOS - menšie obecné služby
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 06/2014
Mesto Dudince
Snem Zmos - preprava
Občianske združenie Zlatá cesta
Členské za rok 2014
MADE spol. s.r.o.
Systémová podpora URBIS
Slovak Telekom,a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 09.06.2014
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 05/2014
FIRE system
Dobrovoľný hasičský zbor Súdovce
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie motorového vozidla - obecné auto
Kooperativa poisťovňa, a.s.
Poistenie majetku
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 04/2014
Slovgram
Verejný rozhlas
Bibiána Galková
Zemné práce a terénne úpravy
MADE spol. s.r.o.
Systémová podpora URBIS
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 03/2014
Slovak Telekom,a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 08.04. 2014
Mesto Nitra
Odborná príprava - obecný policajt
Bibiána Galková
Zemné práce
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
Reflexné vesty
Orange faktúra
Orange faktúra - 16. 03. 2014
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07.03. 2014
Olej Hont. s.r.o.
Olej Hont s.r.o.
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 02/2014
Jozef Šmrhola - OLYMP
Vlajky
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 01/2014
Orange faktúra
Orange faktúra - 16. 02. 2014
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07.02. 2014
Obec Hontianske Moravce
Doprava
Kooperativa poisťovňa, a.s.
Poistenie motorového vozidla - požiarna Avia
Mariana Gombalová
Spracovanie účtovných dokladov
Mestský podnik Dudince s.r.o.
Oprava verejného osvetelenia
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra za vodné a stočné
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Finančný sprvodajca, ročník 2013
Komunálna poisťovňa
Poistenie majetku
Orange faktúra
Orange faktúra - 16. 01. 2014
MADE spol. s.r.o.
Systémová podpora URBIS
FAKTÚRY ZA ROK 2013
Mesto Krupina - Spoločná obecná úradovňa
Finančné prostriedky na úseku verejného obstrávania
Združenie miest a obcí Slovenska
Členské za rok 2014
Mestský podnik Dudince s.r.o.
Montáž vianočných ozdôb
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 12/2013
Ľubomíra Štefková
Mikulášske balíčky
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 11/2013
Faktúra za služby z pevnej siete
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.12. 2013
MULTIPROJECT spol.s.r.o.
Vybudovanie autobusovej zastávky a trhového miesta v obci Súdovce
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 10/2013
MADE spol. s.r.o.
Systémová podpora URBIS
Orange faktúra
Orange faktúra - 18. 09. 2013
Faktúra za služby z pevnej siete
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 09. 10. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 09/2013
Licencia - informačný systém URBIS
URBIS
Ľubomíra Štefková - Potraviny MIX Súdovce
Športový deň detí
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 08/2013
PAKO - Pavel Kohút
Vývoz kontajnera
Orange faktúra
Orange faktúra - 19.08.2013
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra za vodné a stočné
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07. 08. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 07/2013
Orange faktúra
Orange faktúra - 17.07 2013
Mariana Gombalová
Spracovanie účtovných dokladov
Faktúra za služby z pevnej siete
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10. 07. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 06/2013
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.06. 2013
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07. 06. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 05/2013
Komunálna poisťovňa
Poistenie majetku
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.05. 2013
PD Hontianske Moravce
Dovoz kameňa
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 04/2013
PAKO - Pavel Kohút
Vývoz kontajnerov
Ing. Jana Šimšíková - MEDVEĎ
Motorová kosačka DOLMAR
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10. 05. 2013
Poradca podnikateľa
Finančný spravodajstva - ročník 2013
Mariana Gombalová
Spracovanie účtovných dokladov
UNIQA
Poistná zmluva
SLOVGRAM
Platba za obecný rozhlas
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.04. 2013
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 03/2013
Csaba Šejli - XD Scout
Kamerový systém
Orange faktúra
Orange faktúra - 18.03. 2013
Geometrický plán
Chodník na cintorín
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 02/2013
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 7. 3. 2013
Orange faktúra
Orange faktúra - 16. 02. 2013
Ročná licencia 2013 ( dane DOS )
KEO -- dane a poplatky na rok 2013
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 01/2013
FAKTÚRY ZA ROK 2012
Orange faktúra
Orange faktúra - 18.12. 2012
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 11/2012
GardenKa s.r.o.
Zavlažovací systém na ihrisko
Orange faktúra
Orange faktúra - 20.11. 2012
Ing. arch. Ivan Supuka
Projektová dokumentácia stavby "Výstavba autobusovej zástavky a trhového miesta v obci Súdovce"
MULTIPROJECT spol. s.r.o.
Zhotovenie diela za mesiace september,október 2012 "Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Súdovce"
MULTIPROJECT spol. s.r.o.
Zhotovenie diela za mesiac august 2012 "Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Súdovce"
T- com, Slovak Telekom
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 10/2012
Orange faktúra
Orange faktúra - 16.10. 2012
T- com, Slovak Telekom
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Občianske združenie Zlatá cesta
Členské za rok 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 9/2012
Orange faktúra
Orange faktúra -- 17. 09. 2012
Faktúra za opravu obecného auta
Faktúra za opravu obecného auta -- Škoda Felícia
Ing.Jana Šimšíková, Žemberovce
Faktúra za opravu obecnej kosačky a spotrebný materiál
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 8/2012
PAKO - Pavel Kohút
Faktúra - vývoz kontajnerov
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 7/2012
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s .
Faktúra za vodné a stočné
Orange faktúra
Orange faktúra -- 17. 07. 2012
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Mariana Gombalová, Terany
Spracovanie účtovných dokladov
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 6/2012
Ing.Jana Šimšíková, Žemberovce
Faktúra za servis obecnej kosačky
Orange faktúra -- 18. 06. 2012
Orange faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 5/2012
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Ing.Jana Šimšíková, Žemberovce
Faktúra za pracovné náradie
Orange faktúra -- 21. 05. 2012
Orange faktúra -- 21. 05. 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 4/2012
Kooperativa poisťovňa, a.s. -- poistka za obecné auto
Poistka za obecné auto
Komunálna poisťovňa, a.s. -- združené poistenie majetku
Poistenie majetku
Faktúra za obecný rozhlas za rok 2012
Faktúra za OR zo dňa 23. 04. 2012
Materiál pre DHZ
Faktúra zo dňa 19. 04. 2012
Orange faktúra
Orange faktúra -- 19. 04. 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 3/2012
Stolnotenisový stôl SPONETA S1-50 i + doprava
Stolnotenisový stôl SPONETA S 1-50i + doprava
Orange faktúra
Orange faktúra -- 20. 03. 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 2/2012
DOXX-stravné lístky
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
KEO - faktúra zo dňa 29. 02. 2012
Orange faktúra -- 20.02.2012
Orange faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 1/2012
T- com, Slovak Telekom
T- com - faktúra za služby z pevnej siete
DOXX-stravné lístky
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stolnotenisová sieťka, faktúra zo dňa 13. 01. 2012
ZAES Slovakia - stolnotenisová sieťka 9819 F
Veolia
VEOLIA -- spotreba vody OcÚ od 11.11.2011 do 13.01.2012
FAKTÚRY ROK 2011
SSE -- 30. 12. 2011
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu
Jednomodulová čakáreň