SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odporúčania pri výskyte koronavírusu

 09.03.2020

Odporúčania pre ľudí prichádajúcich  z oblastí výskytu ochorenia COVID -19

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Čo je COVID-19?

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia

- horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí

- kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času -14 dní po návrate

- dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s výšším počtom ľudí

- ak sa u Vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti

- v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle Vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby

- ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť izoláciu po dobu 14 dní

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

-umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu

- zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou,alebo ohnutým lakťom

- vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky

- mäso a vajíčka dôkladne prevarte

- zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?

- ak sa u Vás v priebehu letu vyskytnú príznaky respiračného ochorenia, okamžite to oznámte palubnému personálu

- v prípade, ak ste už na letisku, naopúšťajte priestor letiska a vyhľadajte stálu lekársku službu na letisku

- ak už ste doma, nikam nechoďťe,  vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi

- telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti

- často si umývajte ruky mydlom a vodou. Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu

- pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou alebo použite rukáv, nie ruky !


Zoznam aktualít: