SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Miera triedenia za rok 2023

 28.02.2024

Obec Súdovce

v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára

príslušného kalendárneho roka informáciu

o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

za kalenárny rok 2023

je 57,96 %


Zoznam aktualít: