English
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Plasty
   04. JANUÁR 2023 Streda
   |
   15. FEBRUÁR 2023 Streda
   |
   15. MAREC 2023 Streda
   |
   12. APRÍL 2023 Streda
   |
   10. MÁJ 2023 Streda
   |
   07. JÚN 2023 Streda
   |
   19. JÚL 2023 Streda
   |
   16. AUGUST 2023 Streda
   |
   13. SEPTEMBER 2023 Streda
   |
   11. OKTÓBER 2023 Streda |
   08. NOVEMBER 2023 Streda |
   20. DECEMBER 2023 Streda |

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   04. JANUÁR 2023 Streda
   |
   15. FEBRUÁR 2023 Streda
   |
   15. MAREC 2023 Streda
   |
   12. APRÍL 2023 Streda
   |
   10. MÁJ 2023 Streda
   |
   07. JÚN 2023 Streda
   |
   19. JÚL 2023 Streda
   |
   16. AUGUST 2023 Streda
   |
   13. SEPTEMBER 2023 Streda
   |
   11. OKTÓBER 2023 Streda |
   08. NOVEMBER 2023 Streda |
   20. DECEMBER 2023 Streda |

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Kov
   04. JANUÁR 2023 Streda
   |
   15. FEBRUÁR 2023 Streda
   |
   15. MAREC 2023 Streda
   |
   12. APRÍL 2023 Streda
   |
   10. MÁJ 2023 Streda
   |
   07. JÚN 2023 Streda
   |
   19. JÚL 2023 Streda
   |
   16. AUGUST 2023 Streda
   |
   13. SEPTEMBER 2023 Streda
   |
   11. OKTÓBER 2023 Streda |
   08. NOVEMBER 2023 Streda |
   20. DECEMBER 2023 Streda |

   PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

   NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

   Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
   04. JANUÁR 2023 Streda
   |
   15. FEBRUÁR 2023 Streda
   |
   15. MAREC 2023 Streda
   |
   12. APRÍL 2023 Streda
   |
   10. MÁJ 2023 Streda
   |
   07. JÚN 2023 Streda
   |
   19. JÚL 2023 Streda
   |
   16. AUGUST 2023 Streda
   |
   13. SEPTEMBER 2023 Streda
   |
   11. OKTÓBER 2023 Streda |
   08. NOVEMBER 2023 Streda |
   20. DECEMBER 2023 Streda |
  • Sklo

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Komunál

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

  • Nebezpečný, nemocničný odpad
  • Veľkoobjemový zber
  • Zber olejov
  • Elektroodpad

   PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

  • Zber starého nábytku
  • BIO odpad

   PATRIA SEM: šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad

   NEPATRIA SEM: mäso, popol, stavebný odpad a pod.