English
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Plasty
   05. JANUÁR 2024 Piatok
   |
   09. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |
   05. APRÍL 2024 Piatok
   |
   14. JÚN 2024 Piatok
   |

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   05. JANUÁR 2024 Piatok
   |
   09. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |
   05. APRÍL 2024 Piatok
   |
   14. JÚN 2024 Piatok
   |

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Kov

   PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

   NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

   Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
   09. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |
   05. APRÍL 2024 Piatok
   |
  • Komunál
   02. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   16. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   13. FEBRUÁR 2024 Utorok
   |
   27. FEBRUÁR 2024 Utorok
   |
   09. APRÍL 2024 Utorok
   |
   23. APRÍL 2024 Utorok
   |
   07. MÁJ 2024 Utorok
   |
   21. MÁJ 2024 Utorok
   |
   04. JÚN 2024 Utorok
   |
   18. JÚN 2024 Utorok
   |

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...